Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk musikar

 
Her kan du søke musikar og lese om søknadsprosessen.
 

Hugs at Møremusikarordningas fristar er: 15. februar, 15. mai, 15. september, og 15. november.

 

Møremusikarsatsene blir auka med 2,8% fra 1. januar

 

Prisgruppe 1 – Fritidskulturlivet

  • Timevis bruk av musikar: Fra 345 til 355 kroner per musikar
  • Samarbeidskonsert med eiga avdeling: Fra 1 840 til 1 892 kroner per musikar
  • Sjølvstendige konsertar: Fra 2 430 til 2 498 kroner per musikar

 

Prisgruppe 2 – Brukarar med vesentleg anna offentleg støtte

  • Timevis bruk av musikar: 453 til 466 kroner per musikar
  • Samarbeidskonsert med eiga avdeling: Frå 2 100 til 2 159 kroner per musikar
  • Sjølvstendige konsertar: 2 800 til 2 878 kroner per musikar