Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Heim
 
Møremusikarordninga skal sikre profesjonelle musikktenester til kulturlivet i Møre og Romsdal. Ordninga omfattar Møre og Romsdal fylkeskommune sine fast tilsette musikarar og deira verksemd. 
Vi kan også engasjere andre profesjonelle frilansmusikarar busatt i fylket. Møremusikarane sine tenestar er subsidiert av fylkeskommunen. Aktuelle brukarar må søkje om å få nytte tenestane.